rjt

Онлајн систем за хлорирање со електролиза на саламура 6-8 g/L

  • Саламура електролиза онлајн систем за хлорирање

    Саламура електролиза онлајн систем за хлорирање

    Објаснување Земете сол и вода од чешма како суровина низ електролитичката ќелија за да подготвите 0,6-0,8% (6-8 g/l) раствор на натриум хипохлорит со ниска концентрација на лице место.Ги заменува високоризичните системи за дезинфекција со течен хлор и хлор диоксид и широко се користи во големи и средни водни постројки.Безбедноста и супериорноста на системот ги препознаваат се повеќе клиенти.Опремата може да третира вода за пиење помалку од 1 милион тони на час.Овој процес ја намалува ...