rjt

Машина за производство на висока чиста вода солен филтер за прочистување на водата

  • High Pure Water Making Machine Brackish Water Purfication Filter

    Машина за производство на висока чиста вода солен филтер за прочистување на водата

    Објаснување Системот за третман на вода со чиста вода / висока чистота на вода е еден вид систем за постигнување на целта на прочистување на водата преку различни процеси на третман на вода и систем за следење на квалитетот на водата. Според различните барања на корисниците за чистотата на водата, ние комбинираме и пермитираме предтретман, обратна осмоза и мешана јонска размена (или единица за електрично одсолнување ЕДИ) за да направиме збир на опрема за третман на чиста вода, згора на тоа, цела вода резервоарите во системот се опремени со ...