rjt

MGPS онлајн систем за хлорирање за електролиза на морска вода

  • MGPS онлајн систем за хлорирање за електролиза на морска вода

    MGPS онлајн систем за хлорирање за електролиза на морска вода

    Објаснување Системот за хлорирање со електролиза на морска вода користи природна морска вода за да произведе on-line раствор на натриум хипохлорит со концентрација 2000 ppm со електролиза на морска вода, што може ефикасно да го спречи растот на органската материја на опремата.Растворот на натриум хипохлорит директно се дозира во морската вода преку мерната пумпа, ефикасно го контролира растот на микроорганизмите на морската вода, школки и други биолошки.и е широко користен во крајбрежната индустрија.Овој ...