rjt

Интернет систем за хлорирање со електролиза на морската вода MGPS

  • MGPS Seawater Electrolysis Online Chlorination System

    Интернет систем за хлорирање со електролиза на морската вода MGPS

    Објаснување Системот за хлорирање со електролиза на морската вода користи употреба на природна морска вода за да се произведе он-лајн раствор на натриум хипохлорит со концентрација 2000 ppm со електролиза на морска вода, што може ефикасно да спречи раст на органска материја на опремата. Растворот на натриум хипохлорит директно се дозира на морска вода преку мерната пумпа, ефикасно го контролира растот на микроорганизмите на морската вода, школките и другите биолошки. и е широко користен во крајбрежната индустрија. Овој ...